Models i derivacions en la pintura mallorquina del darrer gòtic

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Models i derivacions en la pintura mallorquina del darrer gòtic»
XVIII Jornades d’Estudis Històrics Locals, Al tombant de l’edat mitjana. Tradició medieval i cultura humanista, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 2000, p. 531-554.