A l’entorn d’un patrimoni dispers i perdut. Els obradors pictòrics gironins del darrer gòtic

14-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«A l’entorn d’un patrimoni dispers i perdut. Els obradors pictòrics gironins del darrer gòtic»
Bernat Martorell. La tardor del gòtic català, Girona, 2003, p. 94-108 (catàleg d’exposició).