Taller dels Vergós (Rafael Vergós i Pere Alemany? Princesa Eudòxia davant la tomba de sant Esteve

14-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Taller dels Vergós (Rafael Vergós i Pere Alemany? Princesa Eudòxia davant la tomba de sant Esteve»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 340-345 (catàleg d’exposició).