Antoine de Lonhy

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Antoine de Lonhy»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 328-333 (catàleg d’exposició).