Retrotabulum n.9

10-12
2013

Especulacions i certeses: els anys de Guillem Sagrera al Rosselló

L’article valora l’activitat de l’arquitecte i escultor gòtic d’origen mallorquí Guillem Sagrera durant l’etapa en què es va instal•lar al Rosselló, des de començaments del segle XV fins a 1420 aproximadament. S’incideix en les influències que devia rebre durant aquest  període, que es concreten, en el terreny de l’escultura, en l’influx borgonyó i, en el domini de l’arquitectura, en el paisatge monumental creat pel rei Carles V de França i el seu entorn més pròxim. Maria Rosa Manote Clivilles

Especulaciones y certezas: los años de Guillem Sagrera en el Rosselló

El artículo valora la actividad del arquitecto y escultor gótico de origen mallorquín Guillem Sagrera, en la etapa en qué se instaló en el Rosellón, desde principios del siglo XV hasta 1420 aproximadamente. Se incide en las influencias que debió recibir en este periodo, que se concretan, en el campo de la escultura  en el influjo borgoñón, y, en el terreno de la arquitectura, en el paisaje monumental creado por el rey Carlos V de Francia y sus allegados más próximos. Maria Rosa Manote Clivilles

Speculations and certainties: Guillem Sagrera years in Roussillon

The article evaluates the activity of the gothic architect and sculptor from Mallorca Guillem Sagrera, when he settled down in Roussillon, from the early fifteenth century until about 1420. The study focuses on the influences that he should have received in this period, which are specified in the field of sculpture, under the Burgundian influence and in the field of architecture, in the monumental landscape created by King Charles V of France and its closest relatives. Maria Rosa Manote Clivilles