La rosassa de la Coronació de la Mare de Déu i les pintures del portal major en el context iconogràfic de la façana principal

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«La rosassa de la Coronació de la Mare de Déu i les pintures del portal major en el context iconogràfic de la façana principal»
Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 4, Barcelona, 2001, p. 61-69.