El retaule de San Agustí de Jaume Huguet. Un referent singular en l’art pictòric català del darrer quatrecents

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«El retaule de San Agustí de Jaume Huguet. Un referent singular en l’art pictòric català del darrer quatrecents»
Quaderns de Vilaniu, Valls, maig de 2000, 37, p. 3-40.