Francesc Serra. San Vicente

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Francesc Serra. San Vicente», Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, Madrid, 1997, p. 113-117 (catàleg d’exposició).