La darrera producció de Lluís Borrassà. Una via per a l’aproximació a dos artistes: Lluc Borrassà i Pere Sarreal

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«La darrera producció de Lluís Borrassà. Una via per a l’aproximació a dos artistes: Lluc Borrassà i Pere Sarreal», (1996), Premi Amics de l’Art Romànic, LXV Cartell de Premis i Borses d’Estudi de l’Institut d’Estudis Catalans,
Lambard, Barcelona, 1998, p. 53-96 i 233-243.