Aportacions al coneixement de la pintura de Lluís Borrassà a la catedral de Barcelona

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Aportacions al coneixement de la pintura de Lluís Borrassà a la catedral de Barcelona»
Lambard, Barcelona, 1996, VIII, p. 215-240.