Retrotabulum n.12

03-06
2014

El plet de la Llotja de Palma entre Guillem Sagrera i el Col·legi de la Mercaderia

L’article presenta la transcripció complerta del plet de la Llotja de Palma i el seu estudi juntament amb el d’altres documents que s’hi refereixen. La seu de la corporació mercantil mallorquina és un dels més bells monuments del gòtic civil  i el seu autor és l’insigne arquitecte  i escultor gòtic Guillem Sagrera (Felanitx, ca. 1380-Nàpols, 1454). Maria Rosa Manote Clivilles

El pleito de la Llotja de Palma entre Guillem Sagrera y el Colegio de la Mercadería

El artículo presenta la completa transcripción del pleito de la Lonja de Palma y su estudio junto con el de otros documentos relativos al mismo edificio. La sede de la corporación mercantil mallorquina es uno de los más bellos monumentos del gótico civil y su autor es el insigne arquitecto y escultor Guillem (Felanitx, ca. 1380-Nàpols, 1454). Maria Rosa Manote Clivilles

The market's lawsuit between Guillem Sagrera and the Merchant College

The article presents the complete transcription of the market’s lawsuit from Palma and its study with other documents related to the same building. The headquarters of the Majorcan commercial corporation is one of the most beautiful monuments of Gothic civil architecture and its author is the famous architect and sculptor Guillem Sagrera (Felanitx, ca. 1380-Nàpols, 1454). Maria Rosa Manote Clivilles