Bernat Martorell. Santa Llúcia reparteix el seu dot entre els pobres i Martiri de santa Llúcia

14-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Bernat Martorell. Santa Llúcia reparteix el seu dot entre els pobres i Martiri de santa Llúcia»
Bernat Martorell. La tardor del gòtic català, Girona, 2003, p. 26-30 (catàleg d’exposició).