Retrotabulum n.11

11-02
2014

La Verge de l'Aranya, obra de l'escultor Pere Joan

La delicada escultura gòtica de la Verge de l’Aranya, venerada a la parroquial de Nuestra Señora de la Carrasca o de la Encina de Bordón (Terol) fins a la guerra civil, es deu a l’excel•lent escultor català Pere Joan (ca. 1394/1397-1458). Devia ser llavorada en el decurs del sojorn professional de l’artista a l’Aragó, a instàncies d’un dels seus mecenes més importants, el llavors arquebisbe de Saragossa Dalmau de Mur. L’estudi d'aquesta obra és abordat des del punt de vista comparatiu amb les altres representacions del mateix tema de l’escultor i des del prisma de la seva pròpia evolució estilística. Maria Rosa Manote Clivilles

La Virgen de la Araña, obra del escultor Pere Joan

La delicada escultura gótica de la Virgen de la Araña, venerada en la parroquia de Nuestra Señora de la Carrasca o de la Encina de Bordón (Teruel) hasta la guerra civil, se debe al excelente escultor catalán Pere Joan (ca. 1394/1397-1458). Debía ser labrada en el transcurso de la estancia profesional del artista en Aragón, a instancias de uno de sus mecenas más importantes, el entonces arzobispo de Zaragoza Dalmau de Mur. El estudio de esta obra es abordado desde el punto de vista comparativo en relación con las otras representaciones del mismo tema del escultor y desde el prisma de su propia evolución estilística. Maria Rosa Manote Clivilles

The Spider's Virgin, a work of Pere Joan

The delicate gothic sculpture of the Spider’s Virgin was venerated in the parish Nuestra Señora de la Carrasca or de la Encina from Bordon (Teruel) until the civil war and it was made by the great Catalan sculptor Pere Joan (ca. 1394/1397- 1458). Probably it was carved when the artist did a professional stage in Aragon, ordered by one of his most important benefactors, Dalmau de Mur, the archbishop from Zaragoza. The study of this work is approached from the comparative point of view in relation to other virgin representations from the artist and from the perspective of his own stylistic evolution. Maria Rosa Manote Clivilles