Jaume Huguet. Sant Sopar

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Jaume Huguet. Sant Sopar»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 306-311 (catàleg d’exposició).