Lluís Dalmau. Sant Baldiri

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Lluís Dalmau. Sant Baldiri»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 302-305 (catàleg d’exposició).