Lluís Dalmau. Mare de Déu dels Consellers

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Lluís Dalmau. Mare de Déu dels Consellers»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 296-301 (catàleg d’exposició).