Bartolomé Bermejo. Dormició de la Mare de Déu

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Bartolomé Bermejo. Dormició de la Mare de Déu»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època Barcelona, 2003, p. 136-141 (catàleg d’exposició).