Bartolomé Bermejo. Sant Agustí al seu estudi

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Bartolomé Bermejo. Sant Agustí al seu estudi»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 130-135 (catàleg d’exposició).