Dalmau, Huguet i Bermejo, tres grans mestres que il·luminen el darrer gòtic català

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Dalmau, Huguet i Bermejo, tres grans mestres que il·luminen el darrer gòtic català»
La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona, 2003, p. 49-61 (catàleg d’exposició).