Apropament a la simbologia del Retaule de la Mare de Déu dels consellers

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Apropament a la simbologia del Retaule de la Mare de Déu dels consellers»
Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 5, Barcelona, 2002, p. 27-46, 229-242 i 331-342.