Els primers contactes artístics de Lluís Borrassà amb la catedral de Barcelona

13-08
2015

aa