Maestro de Xàtiva. Anunciación

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Maestro de Xàtiva. Anunciación»,
El Hogar de los Borja, Xàtiva, 2000, p. 298-302 (catàleg d’exposició).