Bottega dei Vergós. Retablo di san Sebastiano e San Eloy

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Bottega dei Vergós. Retablo di san Sebastiano e San Eloy»
Bagliori del Medioevo. Arte romanica e gotica dal Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcellona), Venècia, 1999, p. 152-153 (catàleg d’exposició).