Antoni Oliva (?) I Miquel Alcanyís I. Reliquiari de la columna

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Antoni Oliva (?) I Miquel Alcanyís I. Reliquiari de la columna»
Mallorca gòtica, Palma, 1998, p. 171-174 (catàleg d’exposició).