Mestre de santa Clara. Santa Clara d’Assís

13-08
2015

Llompart, G. - Ruiz i Quesada, F.
«Mestre de santa Clara. Santa Clara d’Assís»
Mallorca gòtica, Palma, 1998, p. 122-125 (catàleg d’exposició).