Repercussions i incidències del periple pictòric mallorquí per terres catalanes i valencianes

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Repercussions i incidències del periple pictòric mallorquí per terres catalanes i valencianes»
Mallorca gòtica, Palma, 1998, p. 21-43 (catàleg d’exposició).