Una reflexió a l’entorn del taller de Bernat Martorell a partir de l’observació de certes dissemblances presents en la seva obra

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Una reflexió a l’entorn del taller de Bernat Martorell a partir de l’observació de certes dissemblances presents en la seva obra»
Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, Barcelona, 1998, p. 431-440.