Els Vergós i el Retaule de Sant Esteve de Granollers. Un nou apropament a la seva complexitat

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Els Vergós i el Retaule de Sant Esteve de Granollers. Un nou apropament a la seva complexitat»
Entra a l’església gòtica de Granollers, Barcelona, 1997, p. 74-81 (catàleg d’exposició).