Plany sobre el cos de Crist mort

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Plany sobre el cos de Crist mort»
Jaume Huguet-500 anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, p. 214-215.